اجازه کار در سوئد

اجازه کار در سوئد

اجازه کار در سوئد  و شرایط 2018 اخذ اجازه کار در سوئد  ، مهاجرت به سوئد از طریق کار در سوئد و اقامت کاری سوئد و اجازه کار در سوئد  ، اجازه کار در سوئد  و کاریابی در سوئد ، لیست مشاغل مورد نیاز سوئد و اجازه کار در سوئد را در این مقاله آورده ایم ، برای دریافت اقامت کاری باید به شما یک پیشنهاد کار شده باشد که بتوانید قبل از مهاجرت به سوئد ، اجازه کار در سوئد را گرفته باشید .وقتی شما به طور آنلاین درخواست کار می کنید برای طرز پر کردن در خواستنامه و مدارکی که باید ضمیمه شود دستور العمل واضحی دریافت می کنید که انجام این روند صحیح و آسانتر است و سریعتر به جواب می رسید.

audio اجازه کار در سوئد

پیشنهاد استخدامی در سوئد

برای دریافت اقامت کاری باید یک پیشنهاد کاری در سوئد داشته باشید که کار فرمای شما باید به مدت حداقل ۱۰ روز آگهی استخدام را در سوئد ارائه دهد و بعد از آن در اتحادیه اروپا و در سویس آگهی کرده باشد.اگر شخص مورد نظر برای کار آگهی شده پیدا نشود،کارفرما برای متقاضی درخواست نامه می فرستد.
با ایجاد دعوتنامه کاری توسط کار فرمای سوئدی شما ،بررسی تقاضای اجازه کار آغاز می گردد. کارفرما به اطلاعات شخصی شما اعم از اسم ، تاریخ تولد،تابعیت ، تحصیلات ،ایمیل نیاز دارد .متقاضی باید به ایمیل خود دسترسی داشته باشد در طول مدت زمان بررسی تقاضا ی اجازه کار شما از اداره مهاجرت برای تماس با شما از
ایمیل شما استفاده می کنند.
پس از آنکه کار فرما دعوت نامه کاری را تنظیم می کند به متقاضی ایمیل می دهد که اطلاعات در مورد کار مورد نظر و چگونگی درخواست اجازه کار دریافت می کنند در فرم تقاضا اطلاعات شخصی خود را باید بنویسید و اگر خانواده تان همراه با شما می آیند می بایست همزمان برای آنها درخواست اجازه اقامت پر کنید.
باید تمام اطلاعاتی که در دعوتنامه کاری درج شده با آنچه که شما با کار فرما توافق کرده اید تطبیق داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای دعوتنامه

کپی از صفحات گذرنامه که شامل مشخصات فردی ، عکس ، امضاء ، شماره گذر نامه ،کشور محل صدور که قابل خوانده شدن توسط سیستم در پایین صفحه مشخصات فردی و چنانچه دارای اقامت در کشور دیگری غیر از کشور خود را داشته باشد ،هستند.
· وکالتنامه (چنانچه به وکالت از متقاضی عمل می کنید).
یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که در آن فردی که تقاضای اجازه می کند به فرد دیگری اختیار می دهد که از جانب او نماینده شود ،وکالتنامه باید از سوی فردی که متقاضی کار است نوشته شود.و باید اصل وکالتنامه به اداره مهاجرت ارائه دهد وکالتنامه حتی برای نماینده عضوی از خانواده که بالای ۱۸ سال است می بایست ارائه داده شود .

مدارک مورد نیاز برای خانواده متقاضی :

اگر خانواده با متقاضی است باید همزمان برای آنها نیز تقاضا داد.

· کپی از صفحات گذر نامه شان که شامل مشخصات فردی ،عکس و امضاء طبق مدارک مورد نیاز متقاضی که در بالا توضیح داده شده است.
· کپی عقد نامه مدرک زناشویی یا مشابه آن.(برای افراد مزدوج)
· مدارک تولد فرزندانشان.
· مدارکی که نشان دهد در کشور خود با یکدیگر زندگی کرده اند(پارتنر).
· موافقتنامه از افراد دیگری که حضانت کودک را بر عهده داردچنانجه با شما نمی اید که در آن درج شده باشد کودک مجاز به نقل مکان به سوئد است.
· مدارکی که نشان دهند فرزندان بالای ۲۱ سال جهت تامین زندگی خود به والدین وابسته هستند.
· مدارک فرزند خواندگی در صورتی که کودک به فرزندی پذیرفته شده است.
· وکالتنامه از سوی همه اعضای بالای ۱۸ سال خانواده،اگر به نمایندگی از آنها عمل می شود.
مدارک همه باید توسط مترجم رسمی به سوئدی یا انگلیسی ترجمه شده باشد و شما می بایست هم یک کپی از اصل مدارک و یک کپی از ترجمه ان را ارسال کنید.
خانواده متقاضی هم می توانند برای بیش از ۶ ماه مجوز اقامت دریافت کنند و می توانند مجوز کار هم دریافت کنند.

هزینه مورد نیاز برای درخواست اجازه کار:

شما با کارت بانکی یا کارت ماسبستر پرداخت می کنید و سپس درخواستنامه را به اداره مهاجرت می فرستید.
برنامه ی هزینه مجوز کار برای کارکنان
اجازه کار
SEK 2,000 گسترش اجازه کار در شغل یا با همان کارفرما SEK 1,000
مزیت مجوز کار در شغل و یا با کارفرمای دیگر
SEK 2,000 هزینه ویژه برای مشاغل خاص
خویش _فرما SEK 2,000 بازیگر SEK 1,000
Au pair
SEK 1,000 ورزشکاران و مربیان SEK 1,000
صرافی(شهروندان استرالیا ، کانادا و زیلاند نو و کره جنوبی)
SEK 1,000 پژوشگر مهمان SEK 1,000
کارآموزی از طریق برنامه های بین المللی
SEK 1,000 کارت آبی اتحاده اروپا SEK 2,000

هزینه هایی برای اعضای خانواده با استفاده از اجازه کار:

(بالغ)بزرگ SEK1000
کودک زیر ۱۸ سال SEK500
اگر درخواست شما رد شد هزینه ها مستردد نمی شود.

نحوه پرداخت:

· پرداخت از طریق کارت اعتباری(اینترنتی).
· پرداخت در سفارت یا کنسولگری کل
· پرداخت به Bankgiro )اگر شما نمی توانید اینترنتی پرداخت کنید از طریق bankgiro number(5223-7005) می توانید اقدام کنید.(شما باید در پرداخت هزینه نام و نام خانوادگی شخصی و همچنین شماره شناسایی و یا شما ره پرونده را درج کنید.
استثنا :شهروندان ژاپنی ممکن است برای اجازه اقامت کار هزینه پرداخت نکند.

شرایط کارفرما:

برای گرفتن مجور کار باید آژانس مهاجرت بررسی کند که شرایط شما برای اجازه کار در طول دوره کاری را دارا هستید یا خیر .کارفرما باید نشان دهد حقوق و دستمزد و بیمه مورد نیاز برای هر ماه شما در سوئد برآورده می شود.

شرایط :

· آگهی کار و موقعیت در سوئد و در اتحاده اروپا EULEES و سویس ۱۰ حداقل برای روز.
· پیشنهاد کار باید حداقل برابر با قراردادهای جمعی سوئدی یاکه مرسوم در شغل یا صنعت است تعیین شود.
· ارائه حقوق ودستمزد که حداقل هم تراز با انجمن های صنفی سوئدی و یا مرسوم آن شغل است.
· مقدار ارائه بیمه خدمات درمانی بیمه آسیب و بیمه بازنشستگان شغلی شما را داشته باشد.
· حقوق تعیین شده باید حداقل SEK 13000 در هر ماه باشد.
· تکمیل پیشنها د اشتغال و اجازه می دهد که بیانیه ای از اتحادیه های کارگری تهیه کند.

اجازه اقامت کار برای کارگرانی که در استخدام آژانس های کارگری هستند :برای کار کردن در سوئد باید اجازه کار داشته باشید حتی اگر در استخدام آژانس نیروی کار هستید که نیروی کار شما را به یک کشور سوئدی کرایه داده است یا در درون یک شرکت بزرگ انتقال داده شوید.
کار کردن به مدت کمتر از سه ماه: برای کاری که به مدت کمتر از سه ماه طول می کشد شهروندان برخی از کشورها میبلیستی هم اجازه کار و هم ویزا داشته باشند.
درخواست مجوز کار پس از بازدید از یک کارفرما در سوئد:اگر که متقاضی برای دیدن یک کارفرما به سوئد رفته باشد و آنها به متقاضی پیشنهاد کار داده باشند شخص می تواند برای دریافت اجازه کار در سوئد تحت شرایط خاص اقدام کند . شخص باید قبل از شروع به کار اجازه اقامت را گرفته باشد برای در خواست اجازه کار بدون ترک سوئد باید شرایط زیر مهیا باشد:

· باید تقاضا برای کارگران مهیا شده باشد.
· کار فرمای شما برای اجرای کسب وکارش با مشکل روبرو شود اگر شخص به کشور خودش بازگرددو از سر اقدام به اجازه کار کنید.
· دلیل رفتن شما به سوئد دیدن کار فرما باشد حتی اگر شخص برای سفر یا بازدید از اقوام به سوئد رفته باشد برای این گروه صدق نمی کند حتی اگر در سفر پیشنهاد کار گرفته باشند.
· ویزای شخص باید در طول ۹۰ روز معتبر باشد.
· شخص باید از نظر حرفه کاری حداقل هم تراز گروهای صنفی از آن شغل یا موقیعیت مرسوم باشد.
· شخص باید حداقل دستمزدشان قبل از مالیات ماهانه SEK13000 باشد.
· کارفرمای شما باید این شرایط را انجام دهد

مدت اجازه کار:

زمانی که شخص مجوز کار گرفته است تازمانی معتبر است که شخص استخدام است. یک اجازه کار برای ۲ سال داده می شود اگر برای اداره مهاجرت تعیین مدت استخدام مشکل باشد ،اجازه کار شخص کوتاه مدت خواهد بود و اگر خانواده متقاضی همراه با او می آیند مدت اقامت خانواده هم به همان مدت اقامت شخص بستگی دارد.اگر چنانکه شخص پس از اتمام دوره کاریش مایل به ادامه کار در سوئد را داشته باشد باید درخواست تجدید مجوز را بکند و به اداره مهاجرت تحویل دهد همراه با ضمیمه کردن تمام مدارک مورد نیاز که نشان دهد حقوق و حق بیمه را برای تمام ماه هایی که در سوئد کار کرده پرداخت شده است .پس از داشتن اجازه کار و کار کردن به مدت ۴۸ ماه متقاضی می تواند اجازه اقامت دائم را دریافت کند.

لذا موسسه حقوقی ملک پور با بیش از ده سال سابقه در این حوزه خوانندگان محترم را نسبت به جزئیات اجازه کار در سوئد  آگاه می کند و خدمات مشاوره ای مناسبی را به هموطنان عزیز جهت مهاجرت به کشور سوئد ارائه می دهد. میتوانید جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر ما در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس حاصل بفرمایید.

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.